Tid

Vår tid är utmätt redan från födsel kan man rent krasst konstatera. Ingenting att göra något åt utan bara försöka ta hand om den på bästa möjliga sätt.
En viss disciplin kan kanske krävas genom livets, förhoppningsvis, långa vandring. En del förlitar sig på att kontrollera tiden med klockor, andra genom att leva efter lite mer som att ta dag för dag. Utan att då bry sig så mycket om den tid som fortlöper.
Vilket sätt som är bäst ligger nog hos individen.

Leave a Reply