Kan bli

intressant att följa Zlatans karriär i Barcelona. Trots en del svackor i hans karriär så verkar han trots det tillhöra en av de bästa fotbollsspelarna som finns just nu för tillfället. Och han lär ha många år kvar inom det yrket.
Lite intressant är det dock att ingen kritik eller klagomål kommer på hans län, som ju ligger på ett mycket högt belopp. Jämför det när man pratar om direktörslöner. Fats nu innebär hans län inte att någon behöver bli avskedad. Så det är mer ursäktlig ur den synvinkeln. Och han ger onekligen lite mer underhållning för fler än vad en direktör gör.

Leave a Reply