Plank

Plank ett intressant ord onekligen. Med plank avses en konstruktion i trä som omgärdar ett område. Benämns som fristående vad som nu menas med det. Kännetecknande för plank är att det inte går att se igenom. Stängsel däremot är gjort i metall och kan i de flesta fall se igenom. Något mellanting där är staket. Som också det som plank är gjort i trä. Men ett staket kan även det vara helt tätt som hindrar insyn eller lite glesare som gör att det går att se igenom.
Lite om olika begrepp bara.

Leave a Reply